Assurance/IPM

LISTE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (IPM) AGREEES DE LA CLINIQUE CHEIKHOUL KHADIM

 • IPM AGEMAC
 • IPM BAOBAB
 • IPM CDE
 • IPM CMS
 • IPM DIPROM
 • IPM EXPRESS SANTE
 • IPM SORES
 • IPM ICS
 • IPM MUTUELLE HOTELLERIE DU CAP VERT
 • IPM PROFESSIONS LIBERALES
 • IPM SAGAM
 • IPM SANTE 2000
 • IPM SANTE POUR TOUS
 • IPM SAR
 • IPM SEN INTERIM
 • IPM SENTENAC
 • IPM SFD
 • IPM SIPS
 • IPM SONATEL
 • IPM EIFFAGE SENEGAL
 • IPM SYPAOA
 • IPM TOP INTER
 • IPM TRANS VIE
 • IPM RIDWAN
 • IPM AGTS
 • IPM ESCULAPE
 • IPM FADIOU

LISTE DES ASSURANCES AGREEES DE LA CLINIQUE CHEIKHOUL KHADIM

 • ASCOMA
 • AMSA ASSURANCE
 • AXA ASSURANCE
 • ASKIA ASSURANCE
 • CGA ASSURANCE (Sunu Assurance)
 • CNART ASSURANCE
 • GRAS SAVOYE
 • PREVOYANCE ASSURANCE
 • WILLIS TOWERS WATSON
 • OLEA ASSURANCE